เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.อัญญมาศ ชาลีรินทร์
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-14.00
07.00-21.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-21.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นพมาศ แก้วเขียว
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
สัปดาห์ที่ 1,3,5 : 14.00-21.00, สัปดาห์ที่ 2,4 : 08.00-12.00
สัปดาห์ที่ 2,4 : 16.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุวิกรม ฉัตรธรรมนาท
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-07.00 (เวรใน)
21.00-07.00 (เวรใน)

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม