เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.เสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ
  • อายุรกรรมทรวงอก (โรคระบบหายใจ)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม