เกี่ยวกับสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ตั้งอยู่บน ถนนเทพารักษ์ (ใกล้ตลาดหนามแดง) อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าถึงได้ง่ายและ สะดวกสำหรับในย่านใกล้เคียง เช่น แพรกษา บางพลี บางปู ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 26 กิโลเมตร

 

ปัจจุบันเรามีแผนกและคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ให้บริการอาทิเช่น แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสีวิทยา คลินิกกุมารเวช 24 ชั่วโมง คลินิกศัลยกรรม 24 ชั่วโมง คลินิกอายุรกรรม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกหัวใจพร้อมห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ คลินิกไตเทียม คลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพบำบัด

 

นอกจากนั้นยังประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยในให้บริการกว่า 200 เตียง หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นต้น

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล คำนึงถึงการบริการด้วยน้ำใจ โดยยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ มุ่งมันความเป็นเลิศด้านบริการการรักษาพยาบาลพร้อมรองรับ AEC ซึ่งก้าวต่อไปนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการด้วยมาตรฐานสูงสุดในทุก ๆ ด้านพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดีตลอดไป
.
พันธกิจ (Mission)
“มาตราฐานความปลอดภัย ทันสมัย ผู้รับบริการพึงพอใจ”
.
วิสัยทัศน์ (Vision)
“นึกถึงสุขภาพ นึกถึงสินแพทย์ เทพารักษ์”
.
ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
“ACTIONS”