โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
แพคเกจวัคซีนเด็ก
แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก
ราคา
7,500 ฿
แพคเกจตรวจหามะเร็ง
โปรแกรมตรวจภาวะตับแข็ง (Fibroscan)
ราคา
3,500 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
แพคเกจวัคซีนเด็ก
แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก
ราคา
7,500 ฿
แพคเกจตรวจหามะเร็ง
โปรแกรมตรวจภาวะตับแข็ง (Fibroscan)
ราคา
3,500 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿