โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Happy promotion
LADY PLUS CHECK UP
ราคา
23,500 ฿
Happy promotion
GENTLEMAN CHECK UP
ราคา
19,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง
ราคา
2,600 ฿
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา
ศัลยกรรมตาสองชั้น
ราคา
19,000 ฿
Happy promotion
LADY PLUS CHECK UP
ราคา
23,500 ฿
Happy promotion
GENTLEMAN CHECK UP
ราคา
19,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง
ราคา
2,600 ฿
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา
ศัลยกรรมตาสองชั้น
ราคา
19,000 ฿