โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด-Premium
ราคา
48,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ-Premium
ราคา
35,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
950 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,300 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด-Premium
ราคา
48,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ-Premium
ราคา
35,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
950 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,300 ฿