เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชนกวนันท์ บูรณะ
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-19.00
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรวิทย์ รุจิสัมพันธ์
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม