เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์