แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนบวช

ระยะเวลา : 20 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

การบวชพระ หรือ การอุปสมบทนั้น ก่อนจะทำได้ก็จะต้องมีการจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ  รวมไปถึงผู้ที่จะเข้ารับการอุปสมบทก็จำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม คือ การตรวจสุขภาพก่อนบวช  เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ที่จะบวชนั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรง ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนบวช

  1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
  2. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  3. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
  4. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine Urine)

 

*โปรแกรมดังกล่าวใช้ได้เฉพาะที่สาขา รามอินทรา


ราคา   1,450   บาท


*หมายเหตุ

  1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ. และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ระยะเวลาการใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567ระยะเวลาการใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567

SHARE
Recommened Program & Packages

Wellness Program
Wellness Restart
ราคา
9,900 ฿