โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ)

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติ แต่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้มาก เช่น สูบบุหรี มีโรคประจำตัวอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อ้วน หรือมีประวัติคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ

 

รายละเอียดประกอบด้วย

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ (Examination by Cardiologist)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 • ตรวจวัดระดับแคลเซียมหรือหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT- Calcium Score)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 • นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแแขน
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

ราคา   5,990   บาท

ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE