แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

นิ่วในถุงน้ำดี มีอาการอย่างไร?

 

อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการจุกเสียด แน่นท้องบริเวณลิ้นปี่ คล้ายอาหารไม่ย่อย มีลมในท้องบ่อย โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารประเภทผัด หรือทอดด้วยน้ำมัน หรือหลังรับประทานเนย และชีส อาการปวดมักเป็นอยู่นาน ประมาณ 1-3 ชั่วโมง จากนั้นอาการจะค่อย ๆ ทุเลาลง

เมื่อมีนิ่วในถุงน้ำดี หรือมีนิ่วอุดตัดในท่อน้ำดี หรือเกิดตับอ่อนอักเสบแทรกซ้อน จะทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรง มีไข้สูง และอาจมีตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม และมีอาการช็อค ได้ภายใน 2-3 วัน

 

ตรวจอย่างไร จึงจะทราบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี

 

วิธีการตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี สามารถทำได้ง่าย โดยการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-128 Slices) ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจต้องงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

 

การรักษานิ่วในถุงน้ำดี

 

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีให้หายขาด จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีและก้อนนิ่วออก ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการส่องกล้องโดยเจาะผ่านทางหน้าท้อง และใช้เครื่องมือขนาดเล็กทำการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกว่า การผ่ารตัดแบบธรรมดามาก แผลมีขนาดเล็กลง จาก 10 เซนติเมตร เหลือเพียง 2 เซนติเมตร หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและเดินได้ไว และสามารถเริ่มรับประทานอาหารได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบปกติช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ทางหน้าท้องแบบทั่วไป รวมทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาล


ราคา   95,000   บาท


แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
Package Laparoscopic Cholecystectomy

อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดและค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าอายุรแพทย์ผู้ดูแลเรื่องนิ่วถุงน้ำดี
 • ค่าเครื่องมือและค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องวีดีทัศน์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าห้อง รวมค่าอาหาร 3 วัน 2 คืน
 • เวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
 • ค่าตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมก่อนผ่าตัด 7 รายการ ประกอบด้วย CBC, UA, BUN, Creatinine, FBS, SGOT, Electrolyte
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ยารับประทานต่อเนื่องที่บ้าน 7 วัน

กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการส่องกล้อง เพื่อผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีได้

 • คนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีภาวะอ้วน เนื่องจากชั้นผนังหน้าท้องหนามากกว่าคนปกติ การผ่าตัดจึงทำได้ยากกว่าคนทั่วไป ในกรณีนี้พบได้เป็นปกติในการผ่าตัดแบบทั่วไปด้วย
 • สตรีตั้งครรภ์ เนื่องจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้การส่องกล้องผ่าตัดมองไม่ได้มุมที่ชัดเจน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจวายขั้นรุนแรง ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตผิดปกติ และผู้ที่เป็นโรคหอบเหนื่อย
 • ผู้ที่เคยทำการผ่าตัดใหญ่ที่หน้าท้องมาก่อน อาจมีพังผืดบังการมองเห็นของกล้องวีดีทัศน์

ราคาในแพ็กเกจไม่ครอบคลุมรายการดังนี้

 • ไม่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการ (Pathology)
 • ไม่รวมค่าสารฟอร์มาลีนสำหรับแช่ชิ้นเนื้อ (10% Formalin)
 • ไม่รวมค่าพิมพ์ภาพถ่ายชิ้นเนื้อ (Digital Photo Printing)
 • คนไข้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง สำหรับการปรึกษาอายุรแพทย์ดูแลสุขภาพก่อนทำหัตถการ
 • คนไข้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง สำหรับการปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจดูแลสุขภาพก่อนทำหัตถการ และค่าตรวจดูค่าการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT)
 • คนไข้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 70 ปี คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง สำหรับการดูแลจากวิสัญญีแพทย์ในห้องผ่าตัดเกิน 1 ชั่วโมง และค่านอนสังเกตอาการหลังผ่าตัดในห้อง ICU 1 คืน
 • สามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้เฉพาะนิ่วในถุงน้ำดีเท่านั้น กรณีที่ถุงน้ำดีเกิดการอักเสบจากสาเหตุอื่น ไม่สามารถใช้แพ็กเกจได้

SHARE