รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องตัดติ่งเนื้อ / เนื้องอกช่องคลอด
65,000 บาท
ราคารวม
65,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย