ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK) + ใบรับรองแพทย์

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK) + ใบรับรองแพทย์

ราคา 1,200 บาท

** รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์แล้ว

 

ไม่ต้องจองล่วงหน้า มาตรวจได้ทุกวัน เวลา 8:00-18:00 น. ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2


ราคา   1,200   บาท

ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK) + ใบรับรองแพทย์

** รวมค่าแพทย์และใบรับรองแพทย์แล้ว

SHARE