รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program / ATK)
1,200 บาท
ราคารวม
1,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย