พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ.2557
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
06:30-18:30
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
12:00-16:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
07:00-16:00
อาทิตย์
07:00-11:00
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
08:00-20:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
12:00-16:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
07:00-16:00
อาทิตย์
07:00-11:00