พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
ศูนย์โรคติดเชื้อ, แผนกอายุรกรรม, Wellness Center
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ พ.ศ.2557
  • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 Basic Life Support (BLS Provider)
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อ
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-13:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-17:00
พุธ
08:00-17:00
พฤหัสบดี
08:00-13:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
Wellness Center
จันทร์
08:00-17:00
อังคาร
08:00-15:00
พุธ
08:00-15:00
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศุกร์
เสาร์
08:00-16:00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง