แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
  • ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต (CPET/VO2MAX

 

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ) ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ และปอด  เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ ผู้เป็นเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง หรือโรคปอด ตลอดจน ผู้ที่ผ่านการรักษาหัวใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทั้งผู้ที่เคยผ่านการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (bypass) การทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ผู้ที่ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพร่างกาย หัวใจ และปอด  หรือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูร่างกาย หลังการผ่าตัด หลังอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงกลุ่มออฟฟิศซินโดรม Office Syndrome  เพื่อให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้แข็งแรงขึ้น ทำกิจวัตรประจำวันได้ดีมากขึ้น

 

รวมถึงการตรวจวัดสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิตของร่างกาย ซึ่งเป็นการทดสอดด้วยเทคโนโลยีวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย (VO2Max) สำหรับนักกีฬา หรือ ผู้ที่ต้องการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย และคำแนะนำสำหรับการออกกำลังเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของร่างกาย และยัง สามารถนำเทคโนโลยี VO2Max หรือ CPET นี้ เพื่อตรวจร่างกายของผู้ป่วยในการประเมินการรักษา ก่อนและหลังการรักษา เช่น โรคหัวใจ โรคปอด เพื่อดูความพร้อมของคนไข้ว่าแข็งแรงพอรับการรักษา หรือ ฟื้นฟูร่างกายได้มากเพียงใดแล้ว เพื่อนำไปปรับการรักษาให้เหมาะสมสำหรับคนไข้ในแต่ละรายต่อไป

 

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ)

พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทีมนักกายภาพบำบัด ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ กายอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย

ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ

Wellness Program
Wellness Program Platinum 2
ราคา
32,000 ฿
Wellness Program
Wellness Program Gold 2
ราคา
23,000 ฿
Wellness Program
Wellness Program Platinum 1
ราคา
32,000 ฿