แผนกอายุรกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ

เบอร์ติดต่อ
027935000
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน : 
7:30-19:30

การตรวจวินิจฉัย

การวินิจฉัยไมเกรนนั้นจะอาศัยจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายเป็นสำคัยโดยแพทย์จะซักประวัติเพื่อวินิจฉัย ดังนี้

  • อาการปวด ตำแหน่ง ความรุนแรง ความถี่ ระยะเวลาที่ปวด
  • อาการร่วม เช่น ไข้ ชัก อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง
  • ประวัติโรคประจำตัว การใช้ยา
  • การตรวจร่างกายโดยละเอียด

การรักษาไมเกรน

การรักษาไมเกรนให้ได้ผลดีผู้ป่วยจะต้องทราบถึงสาเหตุที่กระตุ้นให้ปวดศีรษะและมีส่วนร่วมในการรัษาโดยมีสมุดจดบันทึกปัจจัยชักนำให้ปวดศีรษะ ลักษณะการปวดศีรษะเป็นอย่างไร

แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรักษาโดยเน้นการควบคุมปัจจัยชักนำ และการรักษาด้วยยา

ฉะนั้น ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัดทุกครั้งเพื่อประเมินผลการรักษา

แพทย์ประจำศูนย์