ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพทย์ประจำศูนย์