ศูนย์รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกัน (SLE)
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ และ ภูมิคุ้มกัน (SLE)

แพทย์ประจำศูนย์