ศูนย์กำหนดอาหารและโภชนาการบำบัด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ