ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

4 ส.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ดูแลรักษา และตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนการรักษา ผ่าตัดภาวะโรคหัวใจที่ซับซ้อน และ ดูแลการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ให้หัวใจของท่านกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ทั้งยังพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระบบสากลศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ดูแลรักษา และตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุมครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยภาวะโรคหัวใจตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนการรักษา ผ่าตัดภาวะโรคหัวใจที่ซับซ้อน และ ดูแลการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ให้หัวใจของท่านกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ทั้งยังพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานระบบสากล

 

การตรวจวินิจฉัย และ เครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ( Cardiac Rehabilitation Center )

  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังจากรักษาอาการทางหัวใจวาย หรือ หัวใจล้มเหลว หรือ หลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ให้บริการภายใต้การควบคุมดูแล โดย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ อย่างใกล้ชิดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย  และทำงานร่วมกับ ทีมแพทย์ ศูนย์หัวใจ และ ศูนย์หัวใจล้มเหลว เพื่อดูแลอย่างครบวงจน ให้ท่านกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ปรึกษาแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ