Happy Health เรื่อง “โรคลมชักในเด็กและการดูแล”

>17 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

อาการของโรคลมชักในเด็กเป็นอย่างไร มีแบบใดบ้าง?

ลักษณะของการชักมีได้ 2 แบบ

  •  แบบที่1 ชักเกิดทั้งตัว เช่น เกร็งทั้งตัว กระตุกทั้งตัว ชักแบบนี้เด็กมักไม่รู้สึกตัว
  •  แบบที่2 ชักเฉพาะที่ เกิดด้านใดด้านหนึ่ง หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เด็กอาจรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้

ซึ่งอาการชักในโรคลมชักนั้นเกิดจากสมองปลดปล่อยคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมา

 

เราจะมีวิธีการดูแลเบื้องต้นขณะเด็กชักอย่างไร?

  • จับให้เด็กนอนตะแคง ศีรษะต่ำ เพื่อไม่ให้สำลัก
  • คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกจากตัวเด็ก
  • ถ้ามีไข้ ให้เช็ดตัวลดไข้ด้วย
  • ห้ามใช้วัสดุใดๆใส่เข้าไปในปาก เพราะจะไปอุดตันทางเดินหายใจได้
  • ถ้าสามารถบันทึก VDO ได้ แนะนำให้บันทึกลักษณะอาการชักไว้ เพื่อให้แพทย์ดูลักษณะการชัก
  • รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

 

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกกุมารเวช ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE