เวลาออกตรวจ
กุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-24.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รุ่งฟ้า ตระกูลสัจจาวัตร
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.30-14.30
08.30-18.00
08.30-14.30
08.30-18.00
09.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรพิชญา เลขวัต
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เสาวรส พงษ์พิพัฒน์
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
20.00-24.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐชา คุณาปราโมทย์
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.

*หมายเหตุ : พญ.เสาวรส พงษ์พิพัฒน์ แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5