NICU ดูแลทารกแรกเกิดผิดปกติ

26 มี.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ทารกแรกเกิด รพ.เด็กสินแพทย์

ห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต Neonatal Intensive Care Unit หรือเรียกสั้น ๆ ว่า NICU เป็นห้องสำหรับเตรียมพร้อมคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และสำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ รวมไปถึงเฝ้าระวังการติดเชื้อ เพราะทารกกลุ่มนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ได้แก่NICU ห้องดูแลเจ้าตัวน้อยแรกเกิดที่ผิดปกติ

ห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต Neonatal Intensive Care Unit หรือเรียกสั้น ๆ ว่า NICU เป็นห้องสำหรับเตรียมพร้อมคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง และสำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ รวมไปถึงเฝ้าระวังการติดเชื้อ เพราะทารกกลุ่มนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ได้แก่
  • ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติ เช่น การขาดออกซิเจน
  • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
  • ทารกแฝดสอง รวมไปถึงแฝดสาม และ แฝดสี่
  • ทารกแรกเกิดที่มีระบบการทำงานหัวใจผิดปกติ
  • ทารกแรกเกิดที่มีระบบการหายใจผิดปกติ
  • ทารกแรกเกิดที่มีอาการผิดปกติ ต่างๆ
ทางโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ มีความพร้อมสูงทั้งทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนด ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมวางแผนดูแลรักษาคุณแม่ และลูกน้อยให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยอย่างสุดความสามารถ
NICU

ปรึกษากุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน ทารกแรกเกิด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก
ราคา
900 ฿