วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ *สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

ชนิด 4 สายพันธุ์

 

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครั้งแรกในเด็กที่อายุน้อยกว่า 9 ปี จะต้องฉีด 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 1 เดือน ( และครั้งต่อ ๆ ไป ปีละ 1 ครั้ง )

 

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเป็นโรคแล้ว

 

สิ่งสำคัญ คือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ ใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด ไม่ควรใช้ของใช้ต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม  และไม่ควรอยู่ในสถานที่แออัด เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะกระจายอยู่ในอากาศ และ น้ำมูก น้ำลาย ของคนที่เป็นโรคนี้

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ ทำไต้องฉีดทุกปี?

  • เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุที่ระบาดทุกปี การผลิตวัคซีนจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อตัวที่เป็นสาเหตุ
  • ทำให้ภูมิคุ้มกันที่เกิดหลังฉีดวัคซีน จึงมีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อตัวที่ทำให้เกิดโรคเท่านั้น
  • หลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จะเกิดภูมิคุ้มกันโรคและมีอายุอยู่ได้นาน 1 ปี
  • ถ้าไม่ได้รับวัคซีนหลังจากระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้จะเป็นเชื้อตัวเดิมก็สามารถป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้
  • ถึงแม้จะเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ก็มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

 

* ราคา 900 บาท ต่อ 1 เข็ม

** ราคารวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ. * ต่อ 1 เข็ม *


ราคา   900   บาท


*หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  2. ราคารวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ. * ต่อ 1 เข็ม *
  3. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
อัตราค่าบริการรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ. * ต่อ 1 เข็ม *

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี

SHARE