เวลาออกตรวจ
โรคระบบประสาทในเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ตนัย ตรงกมลธรรม
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-13:00
08:00-15:00
08:00-18:00
10:00-20:00
10:00-14:00
10:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นฤมล กิจวรเมธา
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนุชา จินตนาวงค์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18:00-21:00
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อารยา จารุวณิช
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พีรยา วชิโรปถัมภ์
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์
  • กุมารเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-18:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์
  • กุมารเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5