วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

        คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์  

        ป้องกันไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่าร้อยละ 70 และป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ถึงร้อยละ 90

สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ( 3 เข็ม)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

**แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธ.ค.67


ราคา   8,500   บาทSHARE