เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม หัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิติพร อังคะสุวพลา
  • สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 -17.00
17.30 - 21.00