เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม หัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิติพร อังคะสุวพลา
  • สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
8.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-21.00