เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม หัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.นันทพล
  • อายุรกรรม-โรคหัวใจ (Cardiology)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิวิธ กาลรา
  • อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รุ่งโรจน์ แพ่งกุล
  • อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
08.00-17.00

*หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5