สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร A
โซนใต้บันไดเลื่อน ข้างประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าที่ 3
Black Canyon
เวลาทำการ: 06:00-20:00
หน้าประตูทางเข้าที่ 3
S&P
เวลาทำการ: 06:00-20:00
ทางเชื่อมอาคาร
food court
เวลาทำการ: 07.00-18.00