เวลาออกตรวจ
แผนก หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรเศก ตันอนุชิตติกุล
  • โรคหู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรรณนิภา วิริยิมรชัย
  • โรคหู คอ จมูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-15.00
08.00-16.00

*หมายเหตุ : ออกตรวจ วันที่ 5,12,13,19,26,

*หมายเหตุ : ออกตรวจวันที่ 3,4,10,11,17,18,24,25