เวลาออกตรวจ
แผนก หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุพีเรศ องกิตติกุล
  • สาขาโสต ศอ นาสิก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
08.00-21.00