รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ IPD ชนิด 13 สายพันธุ์ ผู้ใหญ่
3,200 บาท
ราคารวม
3,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย