โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smile 
ราคา
2,590 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smart
ราคา
3,890 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Special
ราคา
6,790 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)
ราคา
8,010 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)
ราคา
6,210 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ
ราคา
4,320 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์
ราคา
2,880 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา
4,410 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน
ราคา
2,691 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smile 
ราคา
2,590 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Smart
ราคา
3,890 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
แพ็กเกจตรวจสุขภาพดีปีมังกรทอง – Special
ราคา
6,790 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้หญิง)
ราคา
8,010 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง (ผู้ชาย)
ราคา
6,210 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ
ราคา
4,320 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์
ราคา
2,880 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา
4,410 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาค้นหาต้อหิน
ราคา
2,691 ฿