โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย )
ราคา
2,300 ฿
แพ็คเกจคลอดบุตร
แพ็คเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
30,000 ฿
แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา
4,900 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCV13 แบบ 4 เข็ม
ราคา
11,900 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีน (IPD) PCA 13 แบบ 3 เข็ม
ราคา
8,100 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
950 ฿
แพ็คเกจวัคซีนเด็ก
แพ็คเกจวัคซีนโรต้า (Rotarix) แบบ 2 หยด
ราคา
2,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit
ราคา
1,300 ฿
โปรแกรมตรวจตา
โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
990 ฿
แพ็คเกจคลอดบุตร
แพ็คเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
42,000 ฿