โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด (Low Dose CT- Chest)
ราคา
2,200 ฿
แพ็กเกจศูนย์ผิวหนังและความงาม
โปรโมชั่น Diamond – Peel & Mesotherapy 1 ครั้ง
ราคา
1,950 ฿
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด (Low Dose CT- Chest)
ราคา
2,200 ฿
แพ็กเกจศูนย์ผิวหนังและความงาม
โปรโมชั่น Diamond – Peel & Mesotherapy 1 ครั้ง
ราคา
1,950 ฿