เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
  • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
  • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00