เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00