เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.นรนนท์ บุญยืน
  • สาขาศัลยกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม
  • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
13.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
  • ศัลยศาสตร์ผ่าตัดทางกล้องโรคอ้วน,ไส้เลื่อน, ถุงน้ำดี, กระเพาะ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
  • ศัลยศาสตร์เส้นเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
  • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปรวัฒน์ รอดสา
  • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00

*หมายเหตุ : **รบกวนโทรนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนมาพบแพทย์