เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.อัมพร พนาลีอำไพ
  • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม
  • ศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
13.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
  • สาขาศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิยพร ประสาทฤทธา
  • ศัลยศาสตร์เส้นเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-19.00

*หมายเหตุ : **รบกวนโทรนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนมาพบแพทย์