เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-21.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
  • สาขาศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
  • สาขาศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
  • สาขาศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
  • สาขาศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
  • สาขาศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00