เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนุตร ขุมมงคล
  • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00