เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00