เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วัชรี เจริญไพบูลย์
  • อายุรกรรมระบบประสาท
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00 - 12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
  • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00