รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่
8,500 บาท
ราคารวม
8,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย