เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เดชา วิมลไชยจิต
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-13.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา ศิริจรูญวงศ์
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15.00 - 19.00