ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Sorting (Price) : 
อาคาร A
ห้องวีไอพี VIP Room
ราคา : 5,200 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid
ราคา : 5,200 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room
ราคา : 3,500 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,300 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 THB/Day
อ่านต่อ