ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร A
ห้องวีไอพี VIP Room
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 บาท/วัน
อ่านต่อ