โปรโมชั่น

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
การตรวจ EST (Exercise Stress Test)
ระยะเวลา : 4 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563
อ่านต่อ
การตรวจ Echo (Echo cardiogram)
ระยะเวลา : 4 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563
อ่านต่อ
การตรวจ EST + Echo
ระยะเวลา : 4 ก.พ. 2563 - 30 เม.ย. 2563
อ่านต่อ