เช็คอาการ “มะเร็งปอด”

20 ม.ค. 2564 | เขียนโดย

อาการของโรคมะเร็งปอด

 • ไอแห้งๆ อยู่นานกว่าธรรมดา
 • ไอมีเสมหะ
 • ไอเป็นเลือด แต่เลือดมักออกปนกับเสมหะ
 • ปอดอักเสบ มีไข้ เจ็บหน้าอก
 • น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย
 • เสียงแหบ เพราะมะเร็งลุกลามไปยังประสาทบริเวณกล่องเสียง
 • บวมที่หน้า คอ แขน และอกส่วนบน เนื่องจากมีเลือดดำคั่ง
 • หายใจลำบาก และ หอบเหนื่อย เนื่องจากก้อนมะเร็งโตขึ้น ทำให้เนื้อที่ปอดสำหรับหายใจเหลือน้อยลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
 • กลืนลำบาก เนื่องจากหลอดอาหารถูกกด
 • เจ็บปวดเนื่องจากมะเร็งลุกลามแพร่กระจายไปในกระดูก ผนังอก เป็นต้น
 • อัมพาต เนื่องจากมะเร็งแพร่ะกระจายไปยังสมอง หรือ ไขสันหลัง

 

รักษาดูแลสุขภาพ และ ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน และ รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ