เวลาออกตรวจ
ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมถะ ปัทมธรรมกุล
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00 -15.00 น.
10.00 -15.00 น.
10.00 -15.00 น.
08.00 - 13.00 น.
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุขวิช ลิ้มวนานนท์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ (German Board of Cardiology and Subboard of Cardio – interventionist)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–16.30
08.00–16.30
08.00–16.30
08.00–16.30
08.00–16.30
08.00–12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ. สรรคพล วุฒิภดาดร
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–20.00
08.00–20.00
09.00–17.00
09.00–20.00
09.00–17.00
09.00–17.00
08.00–12.00