เวลาออกตรวจ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมโชค พัชราพิมล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00