สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร A
ชั้น 2 อาคาร A
Baby connection
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
ชั้น 1 อาคาร A
Mezzo
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคาร B
ชั้น 1 อาคาร B
Auntie Anne’s
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
อาคารศูนย์อาหาร
S&P
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
Food Center
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
ช็อปอภัยภูเบศร
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
ซาลาเปาชั่งไห่
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
Family Mart
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
อาคารศูนย์อาหาร
Black Canyon
เวลาทำการ: 07.00-18.00 น.