สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร A
ชั้น 1 อาคาร A
Mezzo
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคาร B
ชั้น 1 อาคาร B
Auntie Anne’s
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
อาคารศูนย์อาหาร
S&P
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
Food Center
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
ช็อปอภัยภูเบศร
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
ซาลาเปาชั่งไห่
Office Hour: 07.00-18.00 น.
อาคารศูนย์อาหาร
Family Mart
Office Hour: 24 ชั่วโมง
อาคารศูนย์อาหาร
Black Canyon
Office Hour: 07.00-18.00 น.