โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อาหารและอากาศ
ราคา
2,200 ฿
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อากาศ
ราคา
1,200 ฿
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อาหาร
ราคา
1,200 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)
ราคา
44,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (คลอดปกติ)
ราคา
32,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program B
ราคา
18,200 ฿
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อาหารและอากาศ
ราคา
2,200 ฿
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อากาศ
ราคา
1,200 ฿
แพ็คเกจเกี่ยวกับเด็ก
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อาหาร
ราคา
1,200 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)
ราคา
44,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (คลอดปกติ)
ราคา
32,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program B
ราคา
18,200 ฿