โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพกเก็จตรวจสุขภาพ
Package Long Covid  Program B
ราคา
9,900 ฿
แพกเก็จตรวจสุขภาพ
Package Long Covid Program A
ราคา
2,999 ฿
แพกเก็จระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
Program ตรวจคัดกรองโรคไต
ราคา
2,800 ฿
แพกเก็จระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
แพคเก็จตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
ราคา
7,800 ฿
แพกเก็จตรวจหัวใจ
แพคเก็จคู่ (Echo Cardiogram + EST)
ราคา
4,500 ฿
แพกเก็จตรวจสุขภาพ
Package Long Covid  Program B
ราคา
9,900 ฿
แพกเก็จตรวจสุขภาพ
Package Long Covid Program A
ราคา
2,999 ฿
แพกเก็จระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
Program ตรวจคัดกรองโรคไต
ราคา
2,800 ฿
แพกเก็จระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
แพคเก็จตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
ราคา
7,800 ฿
แพกเก็จตรวจหัวใจ
แพคเก็จคู่ (Echo Cardiogram + EST)
ราคา
4,500 ฿