โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Package Family Check-up สุขภาพดียกตระกูล
We are family 1
ราคา
14,500 ฿
Package Family Check-up สุขภาพดียกตระกูล
We are family 2
ราคา
13,500 ฿
Package Family Check-up สุขภาพดียกตระกูล
We are family 3
ราคา
3,750 ฿
Package ด้านสมองและระบบประสาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Program
ราคา
14,600 ฿
Package ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพคนเรือ
ราคา
5,900 ฿
อัตราค่าบริการทำหัตถการต่างๆ
Package ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density-BMD)
ราคา
1,700 ฿
Package สุขภาพสตรี
Package Lady Plus Program
ราคา
4,000 ฿
Package สุขภาพสตรี
Package Lady Program
ราคา
3,500 ฿