เวลาออกตรวจ
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.มธุ บุษยรัตน์
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00
08.00–12.00
08.30–16.00
08.30–16.00
08.30–16.00
08.30-15.00
8.30–16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กนกอร บุษยรัตน์
  • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30–16.00
08.30–20.00
08.30–16.00
08.30–15.00
08.30–16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รมณา ภัทรธนศิล
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–16.00
14.00–17.00
08.00–17.00
08.00–13.00
14.00–20.00
09.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปริชาติ โชติช่วงนภา
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–14.00
08.00–15.30
08.00–15.30
08.00–15.30
08.00–15.30
08.30–15.30
09.00–14.00