จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)
ราคา
44,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (คลอดปกติ)
ราคา
32,000 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program A
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์ Program B
ราคา
18,200 ฿
แพ็กเกจคลอดบุตร และฝากครรภ์
แพคเกจฝากไข่
ราคา
150,000 ฿
แพ็คเกจอื่นๆ
แพคเกจกายภาพบำบัด Package 1
ราคา
3,900 ฿
แพ็คเกจอื่นๆ
แพคเกจกายภาพบำบัด Package 2
ราคา
3,600 ฿
แพ็คเกจอื่นๆ
แพคเกจกายภาพบำบัด Package 4
ราคา
6,900 ฿
แพ็คเกจอื่นๆ
แพคเกจกายภาพบำบัด Package 3
ราคา
6,500 ฿