จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
อัตราค่าบริการทำหัตถการต่างๆ
Package ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density-BMD)
ราคา
1,700 ฿
Package สุขภาพสตรี
Package Lady Plus Program
ราคา
4,000 ฿
Package สุขภาพสตรี
Package Lady Program
ราคา
3,500 ฿
Package ตรวจสุขภาพ
Program ตรวจเบาหวานประจำปี
ราคา
3,290 ฿