จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Diamond
ราคา
7,999 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Emerald
ราคา
4,399 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Pearl
ราคา
2,999 ฿
Promotion ตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Program Male
ราคา
5,850 ฿
Promotion ตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold Program (Female)
ราคา
7,200 ฿
Promotion ตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver Program (Male&Female)
ราคา
4,410 ฿
Package กระดูกและข้อ
Package ผ่าตัดข้อสะโพก (Total Hip)
ราคา
260,000 ฿
Package กระดูกและข้อ
Package ผ่าตัดข้อสะโพก Hip Bipolar
ราคา
200,000 ฿
Package กระดูกและข้อ
Package ผ่าตัดข้อเข่า
ราคา
230,000 ฿