เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.อาจารี ชัยกิตติภรณ์
  • อายุรแพทย์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-17.00
8.30-14.00