ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร A
Premier Room
ราคา : 8,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room)
ราคา : 6,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Special Single Room )
ราคา : 4,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยว (Single Room)
ราคา : 3,902 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร B
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว (Single Room)
ราคา :