เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชัย แซ่ตั่น
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-14.00
08.00-17.00
10.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิตานัน ภานุนำภา
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (OBGPSA)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00