เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชัย แซ่ตั่น
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-16.00
09.00-16.00
10.00 - 20.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิมภัทร ชวาลตันพิพัทธ์
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์