เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์
 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สาขา ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกเทียม (Hip and Knee reconstruction)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 13.00 น.
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-19.00
10.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ประกิจ เปี่ยมเพชรกุล
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00–21.00
14.00–20.00
14.00–21.00
14.00–21.00
14.00–21.00
14.00–21.00
14.00–18.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สวัสดิ์ วิเศษสัมมาพันธ์
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.จรรยาวรรธน์ จิรจริยวัฒน์
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ (Spine Orthopaedic Surgery)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–18.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–16.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นพคุณ อัศวบุญญาเลิศ
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ศุภวุฒิ พฤติวรนันทน์
 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (Spine Orthopaedic Surgery)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00–20.00
17.00–21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไววุฒิ แสงพาณิชย์
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เปลี่ยนข้อเข่า,สะโพก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยวัฒน์ สัพโส
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เปลี่ยนข้อเข่า,สะโพก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
17.00-20.00
08.00-17.00
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
16.00–20.00 * , 16.00-21.00*
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00–20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร
 • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00–20.00

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 (ออกตรวจวันที่ 14,28) และเวลา 16.00-21.00 (ออกตรวจวันที่ 7,21)

*หมายเหตุ : วันพุธ (ที่1,15,29)