เกี่ยวกับสินแพทย์

ที่มาของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล JCI (USA) พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจCardiac Catheterization Laboratory เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ MRI กล้องส่องตรวจและผ่าตัด Endoscope กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการผ่าตัด Microscope เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องไฮเปอร์แบริคออกซิเจน (HBO)  เครื่องวัดการนอนกรน เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ ผลตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทย (บริเวณสี่แยกมีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 238 เตียง ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเอาใจใส่ในงานบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในอาคารที่ปลอดโปร่ง สะดวกสบาย โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ มีความปรารถนาที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้สินแพทย์ เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลที่ท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ในทุกปัญหาด้านสุขภาพ

 

ค่านิยม

  • Compassion : ความรักและเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ
  • Courtesy : ความเคารพและให้เกียรติผู้รับบริการ
  • Communication : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • Competency : ความรู้ความสามารถในงาน
  • Seamless Teamwork : การทำงานเป็นทีมแบบไร้รอยต่อ

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนปรารถนาจะมาใช้บริการ เมื่อคิดถึงเรื่องสุขภาพ

 

พันธกิจ

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ด้านบริการ และการประกอบวิชาชีพ

 

จากใจผู้อำนวยการ

กระผมในนามของคณะแพทย์ และพนักงานของ โรงพยาบาลินแพทย์ เสรีรักษ์ทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ในการให้การบริการด้านสุขภาพแก่ท่าน

กระผมตลอดจนคณะแพทย์ และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ มีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะให้การบริการทุกท่านด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเอาใจใส่ เพื่อให้โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์เป็นโรงพยาบาลที่ท่านสามารถวางใจได้ เมื่อทุกท่านมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวสินแพทย์ เสรีรักษ์จะมีโอกาสได้ต้อนรับ และให้บริการทุกท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ