เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
ดร.นพ.ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***
***
***
***
***
***
***
ดูเพิ่มเติม
พญ.จิรพรรณ อันประเสริฐพร
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วศินี ปิยะดำรงตระกูล
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00–20.00
12.00–17.00
12.00–20.00
12.00–20.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิริวรรณ ปาละวิสุทธิ์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00*
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เมธาวี ชีพสมทรง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00

*หมายเหตุ : ***โทรสอบถามตารางแพทย์ได้ที่ 0-2761-9888 ต่อ 1424 ศูนย์ผิวหนังและความงาม***

*หมายเหตุ : *วันเสาร์ที่ 8,10 *วันอาทิตย์ที่ 4,10