เวลาออกตรวจ
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วศินี ปิยะดำรงตระกูล
  • ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00–20.00
12.00–20.00
12.00–20.00
12.00–20.00
08.00–17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.จิรพรรณ อันประเสริฐพร
  • ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00–20.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
09.00–15.00
ดูเพิ่มเติม
ดร.นพ.ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00–17.00
13.00–20.00
13.00–20.00
14.00–20.00
09.00–17.00
09.00-16.00
08.00-12.00

*หมายเหตุ : วันจันทร์ (วันที่ 21), วันอังคาร (วันที่ 22,29), วันพุธ (วันที่16), วันพฤหัสบดี (วันที่ 17), วันศุกร์ (วันที่ 18), วันเสาร์ (วันที่ 19), วันอาทิตย์ (วันที่ 20,27)